menusearch
pishkesvatnezam.ir

درباره ما

(4)
(5)
درباره ما
      ریاست سازمان              ای نام تو بهترین سرآغاز  
بی نام تو نامه کی کنم باز                                                                                                                

از ابتدای زندگی بشر در روی کره زمین غذا مهمترین مسئله اساسی انسانها بوده وسپس مسکن که جان پناهی محفوظ مانده از خشم طبیعت ،سرما،گرما وجایگاه آرامش وآسایش بعد از ساعات کار تا به امروز وهمیشه
ودر هر زمان مورد توجه بوده وهست . اگر مروری برتاریخ گذشته داشته باشیم نگاهی به قانون نامه همورابی حاکم بابل که در 2000 سال قبل از میلاد مسیح می زیسته در بند229 این قانون خبر ازاین می دهد
که((اگر معماری برای شخصی خانه ای ساخت اما در استحکام کار خود دقت نکرد ودر نتیجه خانه ای
که او ساخته بود فرو ریخت و موجب مرگ صاحب خانه شد معمار باید به قتل برسد ))و این خودنشانه کوچکی از بزرگی واهمیت موضوع است ما براین باوریم که مسکن حجم زیادی از ثروت ملی است که با توجه و رعایت اصول فنی واستانداردهای کیفیت در طراحی وتولید،انتخاب مصالح ساختمانی مرغوب واستفاده ازنیروی انسانی متخصص وآموزش دیده در درجه اول اهمیت است.تهیه وتصویب قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان در اسفند 1374 و آئین نامه اجرائی مصوب 1375 گام بلندی در جهت قانونمند شدن ساخت وساز و افرادیکه در آن دستی دارند برداشته شد.
در فصل سوم قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تشکیلات حرفه ای کاردانها رقم زده شده که سازمان نظام کاردانی فارس از ابتدای تأسیس سال 1377 بصورت موقت مستقر در سازمان نظام مهندسی تشکیل
ومبادرت به صدور پروانه موقت و سپس در سال 1380 بصورت رسمی با انتخاب هیأت مدیره وبازرس شروع بکار نموده واین قشر عظیم و زحمتکش که از حلقه های مهم زنجیر ساخت وساز در رشته های مختلف (معماری ،شهرسازی،عمران،تأسیسات مکانیک،تأسیسات برقی ، نقشه برداری و ترافیک )و رشته های مرتبط تشکیل شده تا با ارتقای دانش فنی و صاحبان حرفه های مذکور و بالابردن کیفیت خدمات آنها در سطح استان زیر نظر وزارت راه وشهرسازی مشغول به فعالیت میباشند.
سازمان تابع قوانین ومقررات مربوطه مؤسسات غیر انتفاعی میباشد که در هر شهرستان نماینده ای دارد .
شعار این سازمان به امید روزیکه به کمک کاردانهای خبره عمر ساختمانهای کشور را به بیش از 80 سال برساند در این راستا هدفمند می کوشد.  


                                                                          
  رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس
                                                                                                    سید محی الدین غازی
                                                                                                                                         کارشناس ارشد عمران

 
..
مرتبط با این بخش
درباره ما

طرا حی  -ن